Folësit

Prof. Dr. Arjan Durresi

Arjan Durresi is a Professor of Computer Science at Indiana University Purdue University in Indianapolis, Indiana, US. In the past, he held positions at LSU and The Ohio State University. His research interests include Trust Engineering, Trustworthy Artificial Intelligence, Security, and Networking. In particular, he is interested in investigating, managing, and using trust among various interacting actors, such as humans-machines, or machines-machines, to develop better decision-making systems in essential fields such as security, healthcare, networks, finance, managing physical and computing resources, and so on. Such works use his trust management framework based on measurement theory and can easily be applied to various applications. He has published about 100 articles in journals, over 200 articles in conference proceedings, and seven book chapters. His research has been funded by NSF, USDA, and industry sources.

Google Scholar profile

Prof. Dr. Dritan Nace

Dritan Nace received the degrees of Mathematics in 1991 (University of Tirana), MSc (DEA) in Computer Science in 1993 and PhD in Computer Science in 1997, both from University of Technology of Compiègne.

Since 2008, he holds a position as full Professor in Computer Science at the University of Technology of Compiègne. His research interests include operations research and in particular network optimization, robust optimization, network resilience and routing.

Google Scholar profile

Dr. Sc. Gurakuq Dajaku

Gurakuq Dajaku was born in 1974 in Skenderaj, Kosova. He received the diploma degree in electrical engineering from the University of Prishtina, Kosova, in 1997 and the Ph.D. degree from the Universitaet der Bundeswehr Muenchen, Munich, Germany, in 2006. Since 2007 he is working for the FEAAM company, initially as a senior scientist, then since 2011 as a team leader for electrical machines, and since 2018 as CEO for research and development. Since 2008 he has been a Lecturer at the Universitaet der Bundeswehr Muenchen, Germany, and since 2010 to 2013 as invited Lecturer at the University of Prishtina, Kosova. Since 2013, he has been a Lecturer at the "Haus der Technik" Seminars. His research interest is in the field of electrical machines and drives. He has published numerous technical papers in different IEEE journals and conferences and has several international patents and patent pending applications.

Google Scholar profile

Prof. Dr. Rajmonda Bualoti (Çako)

Prof. Dr. Rajmonda BUALOTI (ÇAKO) received the Diploma in Electrical Engineering from the Tirana University, Albania, in 1981. After her studies, she worked in Albanian Power Corporation in Control Department. From 1983 she joined the Electrical Engineering Faculty of the Tirana University. She received her PhD degree from the Tirana University, Albania, in 1989. From May 1999 to November 2006 she was Associate Professor of Power System Analysis at Polytechnic University of Tirana, Albania. Since November 2006 she is Full Professor of Power System Analysis at Polytechnic University of Tirana, Albania. From June 2020 she is member of Academy of Sciences of Albania.

She has served as head of Power System Chair and Electrical Department, Electrical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana. She has served also as head of Research Department as well as Vice Rector of Polytechnic University of Tirana. Actually she is Head of Electric Power System Department of Electrical Engineering Faculty.

Google Scholar profile

Prof. Dr. Enver Hamiti

Prof. Dr. Enver Hamiti received Dipl. Ing. Degree in Electronics and Telecommunications (1990), Mr.sc and Ph.D. in the field of Telecommunications, in 1999 respectively 2006 from the University of Prishtina, Faculty of Electrical and Computer Engineering. He was appointed as Full Professor in the department of Telecommunications at the University of Prishtina, Faculty of Electrical and Computer Engineering, in 2017. His research interests cover the wide spectrum of wireless communications. In a particular he is interested in antenna engineering, analytical and computational electromagnetics, microwave systems, modeling techniques for simulation of electromagnetic Waves, electromagnetic field propagations and safe wireless and cellular communications. He has authored or co-authored many conference and journal papers.

Google Scholar profile

Dr. Sc. Fidan Mehmeti

Fidan Mehmeti has finished his undergraduate and graduate studies in Electrical Engineering at the Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Prishtina, Kosovo, in 2006 and 2009, respectively. He obtained his PhD from Institute Eurecom/Telecom ParisTech, France, in 2015. Fidan's research interests lie within the broad area of wireless networks, with the focus on performance modeling, analysis, and optimization. Specifically, the topics of interest are: Resource allocation in 5G networks, Mobile edge computing, Video analytics, etc.

Google Scholar profile

Dr. Sc. Labinot Bajraktari

Labinot Bajraktari vjen nga qyteti i Prishtinës. Studimet universitare i ka përfunduar në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Komjuterike pran Universiteti të Prishtinës, për të vazhduar pastaj me studime të doktoratës ne Universitetin Teknik të Vjenës. Aktualisht vazhdon me punime të postdoktoratës në temën e Reprezentimit të Dijës me fokus në Uebin Semantik.

Google Scholar profile

Dr. Sc. Jakup Ratkoceri

I lindur ne Llugaxhi, komuna e Lipjanit. Arsimin e larte e ka te perfunduar ne Universitetin e Prishtines, Fakulteti i Inxhinjerise Elektrike dhe Kompjuterike si dhe Universiteti i Lublanes, Fakulteti Elektroteknike. Ka pervoje 16 vjeqare ne industrine e telekomunikimeve, ku per 14 vite ka qene pjese e IPKOs, kurse ka dy vite qe eshte pjese e Technetix BV me seli ne Holande, ku mbane poziten e Drejtorit per zhvillimin e produkteve FTTx.

Google Scholar profile

PhD Can. Kristian Sevdari

Doktorant pranë DTU-Center for Electric Power and Energy (Danimarkë) në fushat e integrimit të energjive të ripërtëritshme dhe mobilitetit elektrik. Përvetesuar diplomat në inxhinieri elektrike me drejtim energjitë e ripërtëritshme: Bachelor nga Universiteti Politeknik i Tiranës, dhe diplomën Master nga Universiteti i Tromsøs, Norvegji. Puna e tij kontribon në gjetjen e zgjidhjeve përtej një sektori, duke kombinuar sektorin e transportit me atë energjetik për një zhvillim të shoqërisë njerezore me zero emëtime gazrash serë. Anëtar i seksionit Danez të IEEE PES dhe Young CIGRE. Anëtar i komitetit organizativ të konferencës IEEE PES "REST-22", Tirana-Albania.

Profili i plotë gjendet tek: https://orbit.dtu.dk/en/persons/kristian-sevdar

Google Scholar profile

Ing. Flori Alickaj

Flori Alickaj ka diplomuar në Fakultetin Elektroteknik të Prishtinës – drejtimi Elektronikë në vitin 1989. Pastaj ka emigruar në Zvicër ku ende jeton dhe punon. Deri më tani ka kryer punë të ndryshme kryesisht si C&I Engineer. Që nga viti 2009 punon në „Laboratory for Energy Conversion“ në ETH-Zürich. Si pjesë e këtijë Laboratori ka pjesëmarrës në shumë punime shkencore dhe patentë që kan dalë nga ky laborator.

Google Scholar profile

PhD Can. Nita Mulliqi

Nita Mulliqi completed her Bachelor and Master studies at the University of Prishtina “Hasan Prishtina” at the Faculty of Electrical and Computer Engineering. During her Master studies, she was granted the Erasmus+ International Credit Mobility scholarship for a research exchange at the Norwegian University of Science and Technology. She currently lives in Stockholm, where she is pursuing her doctoral studies at the Medical Epidemiology and Biostatistics department at Karolinska Institutet (KI). According to the QS World University Rankings for 2020/2021, KI is ranked as the 6th university in the world. Her research focuses on Artificial Intelligence and digital pathology for streamlining prostate cancer diagnosis and prognosis. This research tends to have a worldwide impact on improving the current clinical setting and helping pathologists with better decision making.

Google Scholar profile

PhD Can. Ejup Hoxha

Ejup Hoxha is a Ph.D. student at The City College, City University of New York. He received his B.S. degree in Electrical and Computer Engineering with focus in control theory and robotics from University of Prishtina, and his M.S. degree in Computer Engineering from The City College, City University of New York. He is currently working at the CCNY Robotics Lab as researcher with a focus in Robotics, Visual SLAM, Computer Vision, Sensor Fusion and Acoustic NDT. Upcoming SDE at Amazon.com, Inc.

Google Scholar profile

PhD Can. Leutrim Gruda

Leutrim Gruda, PhD kandidat ne Yildiz Technical University, departamenti i Mekatronikes, ne Stamboll. Ka te perfunduara studimet master ne Robotike te Avansuar nga Universiteti i Gjenovas dhe Ecole Centrale de Nantes. Qe me shume se 4 vite punon ne zhvillimin e teknologjive per vetura autonome.

MSc Fitim Kryezi

MSc Fitim Kryezi is a Technical Project Manager/Power System Engineer MSc (EE) hos Energinet in Denmark. Stud.Polyt in Power Engineering at Department of Energy Technology - Aalborg University

Google Scholar profile

PhD can. Nuri Berisha

Nuri Berisha is a teaching assistant in Faculty of Electrical and Computer Engineering in the University of Prishtina "Hasan Prishtina". He completed his master’s degree in the field of Power Systems in 2015 at the University of Prishtina, Faculty of Electrical and Computer Engineering. He is also in process of his doctoral studies at the Technical University of Sofia, Bulgaria, in the field of dynamic stability and voltage stability in power systems. Ass.Msc.Nuri Berisha has published several scientific papers in scientific conferences.

Google Scholar profile

PhD Can. Mërgim Hoti

Mërgim H. HOTI works as full time Teaching Assistant at the University of Prishtina “Hasan PRISHTINA”, Faculty of Electrical and Computer Engineering. Currently he is pursuing PhD in Computer Science at the South East European University. His research interests are Natural Language Processing, Artificial Intelligence, Data Mining and Cyber Security issues.

Google Scholar profile

Msc Agnesë Avdiu

Agnesë Avdiu studimet bachelor ka përfunduar në 2018 ndërsa ato të nivelit master në 2021 në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, drejtimi Telekomunikacion. Në gusht 2021 është çertifikuar në CCNP (Cisco Certified Networking Professional) – Enterprise. Fushat e interesit të saj shkencor përfshijnë komunikimet pa tela, planifikimi dhe optimizimi i rrjetit dhe networking.